ADible

Predávajte sa videom

Možno máte nižší rozpočet, málo času, alebo veľa vecí na komunikovanie. V každom prípade je riešením naša služba ADible, ktorá predstavuje nový prístup k tvorbe reklamných spotov. Miesto obvyklého natáčania so všetkým, čo k nemu patrí (personál, technika, herci, lokácie,…) Vám vytvoríme reklamu z hotových a licencovaných záberov.
Už neexistuje dôvod, prečo by ste aj Vy nemohli mať svoj profesionálny reklamný spot.

Vysoká rýchlosť
dodania

Nízke produkčné
náklady

Možnosť reagovať na
aktuálne témy a trendy

Ideálne riešenie na
bumper ads

Ako to funguje

Pripravíme obsah

Prvým krokom je kreatíva. Pripravíme možnosti realizácie toho, čo potrebujete komunikovať. Prípadne navrhneme, čo by podla nás bolo vhodné komunikovať. Vytvoríme scenár a stanovíme rozpočet. Celý koncept vzniká s prísnym dôrazom na best practices a maximálnu výkonnosť vášho rodiaceho sa video spotu.

Vyberieme zábery

Z licencovaných videobánk vyberieme vhodné zábery, ktoré sú v súlade so zámerom projektu. V druhom kroku ich zostriháme do hrubej verzie slúžiacej na základný dramaturgický náhľad pre interné účely. V treťom kroku doplníme varianty hudby a prezentujeme Vám pracovné verzie na pripomienkovanie.

Vyberieme hudbu

Z licencovaných audiobánk vyberieme hudbu, ktorá do videa prinesie tie správne emócie. Obvykle dávame k dispozícii 2-3 rôzne verzie, z našich skúseností majú klienti najčastejšie presnú predstavu práve o hudbe. V rámci tohto kroku v individuálnych prípadoch hľadáme aj vhodných hercov na voiceover.

Vytvoríme výsledok

Po schválení hudby aj záberov pristupujeme k plnohodnotnej postprodukcii. Ladíme strih, pridávame efekty, ladíme celkový vizuál, farby záberov, mixujeme výsledný zvuk, pridávame texty, a obvykle hľadáme, kde ešte dokážeme ušetriť pár sekúnd zo stopáže. Po pripomienkovaní vám odovzdáme finálny produkt pripravený na propagáciu. V prípade záujmu sme pripravení poradiť v oblasti reklamnej stratégie vytvoreného spotu.

Pripravíme obsah

Prvým krokom je kreatíva. Pripravíme možnosti realizácie toho, čo potrebujete komunikovať. Prípadne navrhneme, čo by podla nás bolo vhodné komunikovať. Vytvoríme scenár a stanovíme rozpočet. Celý koncept vzniká s prísnym dôrazom na best practices a maximálnu výkonnosť vášho rodiaceho sa video spotu.

Vyberieme zábery

Z licencovaných videobánk vyberieme vhodné zábery, ktoré sú v súlade so zámerom projektu. V druhom kroku ich zostriháme do hrubej verzie slúžiacej na základný dramaturgický náhľad pre interné účely. V treťom kroku doplníme varianty hudby a prezentujeme Vám pracovné verzie na pripomienkovanie.

Vyberieme hudbu

Z licencovaných audiobánk vyberieme hudbu, ktorá do videa prinesie tie správne emócie. Obvykle dávame k dispozícii 2-3 rôzne verzie, z našich skúseností majú klienti najčastejšie presnú predstavu práve o hudbe. V rámci tohto kroku v individuálnych prípadoch hľadáme aj vhodných hercov na voiceover.

Vytvoríme výsledok

Po schválení hudby aj záberov pristupujeme k plnohodnotnej postprodukcii. Ladíme strih, pridávame efekty, ladíme celkový vizuál, farby záberov, mixujeme výsledný zvuk, pridávame texty, a obvykle hľadáme, kde ešte dokážeme ušetriť pár sekúnd zo stopáže. Po pripomienkovaní vám odovzdáme finálny produkt pripravený na propagáciu. V prípade záujmu sme pripravení poradiť v oblasti reklamnej stratégie vytvoreného spotu.

Ukážky pre-made reklamy

Potrebujete viac informácií?